Informacje dla Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna informuje, że w związku z możliwością kierowania przez Akcjonariuszy pytań dotyczących działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. oraz koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy informacji udzielamy drogą e-mail: sekretariat@pkskonin.pl

© 2024 |  PKS w Koninie S.A..
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
KRS: 0000245491  |  NIP: 665 000 12 89

Projekt i realizacja MYKK