Więcej w tym dziale

Oferta wynajmu

Jeżeli planują Państwo zorganizowanie wycieczki krajowej lub zagranicznej, najlepiej uczynić to z nami. PKS w Koninie S.A. jest jednym z większych przedsiębiorstw przewozowych w Polsce, a największym w powiecie konińskim, doskonale przygotowanym do obsługi wyjazdów turystycznych przewidzianych dla zorganizowanych grup.

 

Dysponujemy nowoczesnymi, niezawodnymi autokarami turystycznymi, obsługiwanymi przez doświadczonych i sympatycznych kierowców. Współpraca z naszym przedsiębiorstwem zapewni Państwu gwarancję zadowolenia i satysfakcji w zakresie kompleksowej obsługi komfortu oraz bezpieczeństwa.

 

Proponujemy dogodne formy płatności, rabaty dla stałych klientów oraz każdorazowo możliwość negocjacji cen.

 

Ogólne warunki wynajmu autobusów:

 • Czas trwania usługi liczy się od wyjazdu z zajezdni do powrotu do zajezdni wg ilości wykonanych kilometrów lub godzin pracy autobusu ( nie mniej niż 20 km na godzinę).
 • Czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 15 godzin dziennie w tym: 10 godzin efektywnych plus przerwa w pracy trwająca do 5 godzin w danym dniu pracy.
 • Do obowiązków najemcy należy opłata za parkingi i autostrady.
 • Nocleg dla kierowcy zapewnia najemca.
 • Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce siedzące w autobusie.
 • Osoby korzystające z wynajętego autobusu zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych.
 • Osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać żądań, które byłyby sprzeczne z przepisami.
 • W przypadku przedłużenia godzin wynajmu określonych w w/w wniosku z winy zamawiającego zostaną naliczone koszty przetrzymania autobusu, wg obowiązujących stawek godzinowych.
 • Zamawiający zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 80% orientacyjnego kosztu wynajmu.
 • W przypadku rezygnacji z wynajmu zostaną pobrane koszty w wysokości 10% od pobranej zaliczki.
 • Osoba dysponująca autobusem potwierdza podpisem wykonanie usługi w karcie drogowej i w dokumencie najmu.
 • Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi na podstawie wystawionego rachunku, gotówką lub przelewem bankowym.
 • Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy przewoźnikiem, a najemcą strony będą rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby przewoźnika.

 

Wszelkie informacje na temat wynajmu autokarów:

 
Dział Przewozów - załatwianie spraw związanych z zawartymi umowami.

ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
Zapraszamy w dni robocze w godz.: 7.00 - 14.30

Dla połączeń telefonicznych opłata zgodnie z taryfikatorem operatora sieci.
Tel.:
+48 63 242 20 11 wew. 323

© 2024 |  PKS w Koninie S.A..
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
KRS: 0000245491  |  NIP: 665 000 12 89

Projekt i realizacja MYKK